Παιδονευρολογική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης

Παιδονευρολογική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης

 

Δημοσιεύσεις Παιδονευρολογική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης

 

Η Παιδιατρική Νευρολογία ή Παιδονευρολογία, έχει ως αντικείμενο την διάγνωση και αντιμετώπιση  παθήσεων και διαταραχών του Νευρικού Συστήματος παιδιών και εφήβων (0-18 ετών).

 Η Παιδονευρολογική Κλινική προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

 • Τακτικά ιατρεία
 • Ιατρείο για έκτακτα περιστατικά
 • Νοσηλεία ασθενών για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς (Νοσηλευτική μονάδα με 13 κλίνες)
 • Ηλεκτρο-εγκεφαλογραφικά εργαστήρια, δύο, εκ των οποίων το ένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για monitoring ασθενών με επιληψία καθώς και διαταραχές ύπνου.
 • Διασυνδετική Υπηρεσία για την εξυπηρέτηση ασθενών νοσηλευόμενων σε άλλες κλινικές

 

 

 Τα παιδιά και οι έφηβοι που εξετάζονται και αντιμετωπίζονται στη κλινική αυτή μπορεί να παρουσιάζουν μία μεγάλη ποικιλία νευρολογικών και νευρο-αναπτυξιακών προβλημάτων  μεταξύ των οποίων και τα παρακάτω.

 

 • Διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση παιδιών που είχαν προβλήματα κατά τη Νεογνική περίοδο.   Νεογνική εγκεφαλοπάθεια,Υποξική-ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια,  Ενδοκρανιακή αιμορραγία της περιγεννητικής περιόδου, Περικοιλιακή λευκομαλάκυνση, Μεταβολικές διαταραχές του νεογνού, Τραυματική βλάβη του κρανίου, του νωτιαίου μυελού, των περιφερικών νεύρων, του βραχιονίου πλέγματος κ.λ.π.
 • Δυσπλασίες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος:  Κρανιο-εγκεφαλικές δυσπλασίες, Μυελομηννιγγοκήλη και άλλες διαταραχές συνδεόμενες με δυσραφισμό, Διαταραχές της ανάπτυξης του φλοιού, Δυσπλασίες της παρεγκεφαλίδας και του οπισθίου βόθρου κ.λ.π.
 • Νευροδερματικά σύνδρομα: Νευροϊνωμάτωση, Οζώδης σκλήρυνση, Επιμήκης σπίλος, Νευροδερματικά σύνδρομα με προεξάρχουσες αγγειακές βλάβες, Αταξία-τηλεαγγειεκτασία, Ακράτεια χρωστικής, Υπομελάνωση του ΙΤΟ , Νευροϊχθύαση κ.λ.π.
 • Γενετικές ανωμαλίες και δυσμορφικά σύνδρομα: Τρισωμία 21(σύνδρομο DOWN), Σύνδρομο του εύθραυστου Χ, Σύνδρομο Di George, Σύνδρομο Cornelia De Lange, Σύνδρομο Angelman, Σύνδρομο Rett, Σύνδρομο Prader-Willi, Σύνδρομο Klinefelter, Σύνδρομο Sotos, Σύνδρομο Williams κ.λ.π.
 • Διαταραχές του κρανίου και των αυχενικών σπονδύλων και οι επιπτώσεις τους στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα: Κρανιοσυνοστώσεις συνδρομικές και μη συνδρομικές, Σύνδρομο ChiariI, Ανώμαλη οδοντοειδής απόφυση κ.λ.π
 • Υδροκέφαλο
 • Εγκεφαλική παράλυση: Ταξινόμηση, Διάγνωση και διαφορική διάγνωση, Αντιμετώπιση και αποκατάσταση.
 • Νευρομεταβολικές παθήσεις: Λυσοσωμιακές παθήσεις, Διαταραχές του ενδιάμεσου μεταβολισμού, (των αμινοξέων, των οργανικών οξέων, της παραγωγής ενέργειας κ.ά.) Διαταραχές άλλων λιπιδίων π.χ. χοληστερόλης, των νευροδιαβιβαστών, των μετάλλων, και διάφορες άλλες μεταβολικές παθήσεις.
 • Κληρονομικές νευρο-εκφυλιστικές παθήσεις:της Φαιάς Ουσίας (Νευρωνική κηροειδής λιποφουσκίνωση, της Λευκής Ουσίας (Λευκοδυστροφίες), Διάχυτες (Νευρο-αξονική δυστροφία), των Βασικών Γαγγλίων κυρίως εκδηλούμενες με παθολογικές ακούσιες κινήσεις (Χορεία του Huntigton, Δευτεροπαθείς δυστονίες κ.λ.π.), Προϊούσες μυοκλονικές επιληψίες, Νευρο-εκφυλιστικές παθήσεις της παρεγκεφαλίδος, του στελέχους και του νωτιαίου μυελού.
 • Διαταραχές που χαρακτηρίζονται από παθολογικές ακούσιες κινήσεις: Τικ, Σύνδρομο Tourette, Χορεία,  Πρωτοπαθείς δυστονίες κ.λ.π.
 • Λοιμώξεις : Μηνιγγίτις, Εγκεφαλικό απόστημα και εμπύημα, άτυπες βακτηριακές λοιμώξεις, Εγκεφαλίτις, Μηνιγγο-εγκεφαλίτις, Μεταλοιμώδεις εγκεφαλίτιδες, Μυκητησιακές, Παρασιτικές κ.λ.π.
 • Απομυελινωτικές Διαταραχές: Σκλήρυνση κατά πλάκας, ADEM.
 • Παραλοιμώδεις και άλλες φλεγμονώδεις διαταραχές, ανοσολογικής φύσεως: Οξεία εγκάρσια μυελίτις, Οξεία παρεγκεφαλιδική αταξία, Σαρκοείδωση, Ρευματικές και άλλες φλεγμονώδεις διαταραχές, Νευρολογικές διαταραχές συνδεόμενες με εμβολιασμούς κ.λ.π.
 • Τραυματικές εγκεφαλοπάθειες
 • Τοξικές εγκεφαλοπάθειες
 • Υποξικές-ισχαιμικές εγκεφαλοπάθειες λόγω πνιγμού, ασφυξίας κ.λ.π.
 • Όγκοι και άλλες χωροκατακτητικές επεξεργασίες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
 • Αγγειακές παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος: Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, Σηραγγώδη αγγειώματα, Ενδοκρανιακά ανευρύσματα, Αγγειακές δυσπλασίες του νωτιαίου μυελού, Αγγειακά έμφρακτα, Θρόμβωση φλεβωδών κόλπων κ.λ.π.
 • Παροξυσμικές Διαταραχές:
  • Επιληψίες και άλλες διαταραχές που χαρακτηρίζονται από επιληπτικές κρίσεις.
  • Άλλες παροξυσμικές διαταραχές πλην των επιληψιών (κρίσεις κατακράτησης αναπνοής, συγκοπτικά επεισόδια καλόηθες παροξυσμικό ραιβόκρανο κ.ά.).
  • Παροξυσμικές δυσκινησίες
  • Ημικρανίες και άλλες κεφαλαλγίες παιδιών και εφήβων
  • Παροξυσμικές διαταραχές του ύπνου κ.λ.π.
 • Διαταραχές του οπτικού, ακουστικού και αιθουσαίου συστήματος.
 • Νευρομυϊκές διαταραχές: Διαταραχές του κατώτερου κινητικού νευρώνα (νωτιαία μυϊκή ατροφία), Περιφερικές νευροπάθειες κληρονομούμενες (Charcot-Marie-Tooth κ.ά.), Μεταλοιμώδης πολυριζονευροπάθεια (Σύνδρομο GuillainBarre), Χρόνια φλεγμονώδης, απομυελινωτική πολυνευροπάθεια, Άλλες επίκτητες νευροπάθειες (τοξικές), Τραυματικές, κ.λ.π. Παθήσεις των μυών (Μυϊκές δυστροφίες, Συγγενείς Μυοπάθειες, Μυοτονίες, Μεταβολικές μυοπάθειες, Φλεγμονώδεις μυοπάθειες, Μυοπάθειες από ενδοκρινοπάθειες και συστηματικά νοσήματα, Μυασθένεια και μυασθενικά σύνδρομα, κ.ά.
 • Νευρολογικές εκδηλώσεις συστηματικών παθήσεων, Διαταραχών της θρέψης, των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας.
 • Νευροαναπτυξιακές διαταραχές: Αναπτυξιακή καθυστέρηση, Νοητική υστέρηση, Διαταραχή Ελλείμματος Προσοχής και Υπερκινητικότητα, Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές, Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος.
 • Διαταραχές ύπνου παιδιών και εφήβων.

 

  

Τι μπορεί να περιμένουν οι ασθενείς μας:

 • Οι εξωτερικοί ασθενείς εξυπηρετούνται σε πρωινά και απογευματινά ιατρεία.
 • Οι ασθενείς με χρόνια προβλήματα μπορούν να παίρνουν πιστοποιητικά και γνωματεύσεις για τα ταμεία τους και τις λοιπές υπηρεσίες για το χρόνο παρακολούθησης τους.
 • Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς στη παιδονευρολογική κλινική παίρνουν σημειώματα νοσηλείας (αντίγραφα ιστορικού) ακόμη και μετά από ημερήσια (βραχεία) νοσηλεία.

 

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα


Τηλεφωνικό Κέντρο 2132052200

Γρ. Εξυπηρέτησης Πολίτη

2132052431

Γρ. Κίνησης Ασθενών

2132052474

Γραμματεία Εξ. Ιατρείων 

2132052593 

Ραντεβού

2132052445, 2132052446

Διοικητική Γραμματεία 2132052515
Γραφείο Πληροφορίες 2132052376

Διεύθυνση


Ιπποκράτους 8,
Πεντέλη,
Τ.Κ. 15236

 e-mail: paidon@paidon-pentelis.gr

Χάρτης Πρόσβασης

Προσβασιμότητα


Ο σχεδιασμός του ιστοτόπου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας

XHTML 1.0 valid

CSS valid

WCAG 2 valid

Στατιστικά


Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Παρασκευή, 12 Ιούλιος, 2024 - 13:20
Μοναδικοί Επισκέπτες: 1121509